Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
12. november 2023 kl. 19:13
Der indkaldes til generalforsamling i Herrested-Ørbæk Boldklub

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Herrested-Ørbæk Boldklub mandag d. 27. november kl. 19.00 i Herrested Klubhus.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §6 stk. 9

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning til godkendelse.
  3. Kassererens regnskabsaflæggelse til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af revisorer.

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til Mark B. Pedersen på mail markbrogaard@gmail.com senest mandag d. 20. november. De indkomne forslag vil kunne ses her på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil klubben være vært ved et stykke brød og lidt drikkelse.

Luk