Menu

Etisk regelsæt for pædofili

 

 

Etisk regelsæt for pædofili i Herrested -Ørbæk Boldklub

 

Det vedtagne regelsæt skal være tilgængeligt og kendt af alle i foreningen:

  • HØB synliggør lovgivningen omkring seksuelt samkvem med børn under 15 år for alle trænere, instruktører og ledere, samt synliggør omkring ”lærerparagraffen”, der siger at det er strafbart at have sex med en person under 18 år, hvis denne er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse - (typisk en træner o. lign)
  • HØB har faste retningslinjer og faste rutiner omkring tackling af presse, forældre samt foreningens medlemmer omkring emnet, eller hvis en sag skulle opstå. Alle har pligt til at gå til formanden/bestyrelsen, hvis man får mistanke om et overgreb. Formanden alene udtaler sig til pressen eller andre omkring dette. Bestyrelsen har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.
  • HØB indhenter børneattest på alle ungdomstrænere/instruktører/ledere, ligesom alle trænere/instruktører/ledere, der har med ungdomsmedlemmer at gøre, skal underskrive foreningens regelsæt.

Personer der er sigtede eller tiltalt for pædofili eller andre overtrædelser af straffelovens § 216-235, suspenderes øjeblikkeligt, indtil en dom forelægger.

Der ansættes ikke pædofilidømte efter udstået straf, til at varetage børne-/ungdomsarbejde i HØB.

Vedkommende vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra foreningen.

  • Træner/instruktør/leder må ikke gå ind i det modsatte køns omklædningsrum, ligesom træner/instruktør/leder heller ikke må bade alene sammen med børn under 15 år.
  • Træner/instruktør/leder inviterer ikke enkelte børn under 15 år hjem til sig.
  • Trænere, instruktører og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.

Trænere, instruktører og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt

 

I øvrigt henvises til DIF – (Danmarks Idræts Forbund)

 

 

 

Luk